Novas recentes

Mostra @ youtubeir@ que levas dentro!

Luns, 18 de decembro de 2017

Linguas de perfil

Luns, 18 de decembro de 2017

And the winners are...

Xoves, 30 de novembro de 2017

Cinco anos de bUSCatermos: algúns datos e un balance

Mércores, 08 de novembro de 2017

Novembro, mes de "xornadas"

Mércores, 08 de novembro de 2017

Resoltos os XIII Premios á calidade lingüística

Mércores, 08 de novembro de 2017

[Máis novas]

Resoltos os XIII Premios á calidade lingüística

Os Premios á calidade lingüística pretenden fomentar entre o alumnado a cultura da calidade ligada ao uso do galego. Concretamente, incentiva nos estudantes o desenvolvemento dunha habilidade comunicativa como é a presentación axeitada dun traballo dende o punto de vista formal, o que abrangue aspectos lingüísticos, de estruturación da información, de redacción, de deseño, a coherencia, etc., na nosa lingua.

E podemos dicir que as habilidades comunicativas e a competencia lingüística en galego do estudantado da USC semellan moi satisfactorias, á vista dos traballos presentados e das dificultades que os xurados tiveron para escolmar os traballos merecedores dos premios desta decimoterceira edición, sobranceiramente no caso dos TFG-PFC e TFM. Os galardóns seranlles entregados oficialmente nun acto académico oficial a principios do vindeiro ano.

Na modalidades de traballos de fin de grao e proxectos de fin de carreira presentáronse 91 propostas: 8 en Artes e Humanidades, 18 en Ciencias, 29  en Ciencias da Saúde, 28 en Ciencias Sociais e Xurídicas e 8 en Enxeñaría. O xurado reuniuse o 31 de outubro para a avaliación final e ditaminou os seguintes cinco premios para os TFG-PFC, dotados con 300 euros e diploma:

 • Área de Enexeñaría (ex aequo): Mudanzas poboacionais de Eisenia sp. e cambios no nivel de nutrientes en tres substratos orgánicos, de Miguel Martínez Cabaleiro do Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria e Sistema de automatización de probas en proxectos de Intelixencia de Negocio, de Diego Carracedo Conde do Grao en Enxeñaría Informática.
 • Área de CC. Sociais e Xurídicas. A importancia da intermediación financeira para o crecemento económico. Teoría e evidencia empírica internacional, de Fernando Riveiro Formoso, Grao en Economía
 • Área de Ciencias. Técnicas de clasificación, de Fernando Castro Prado, Grao en Matemáticas
 • Área de Ciencias da Saúde. Vacinación oral fronte a enfermidades infecciosas, de Marina Rego García, Grao en Farmacia
 • Área de Arte e Humanidades (ex aequo): Formación de interxeccións e marcadores do discurso sobre verbos de movemento en galego, de Celtia Rey Brandón, Grao en Lingua e Literatura Galegas; O desenvolvemento industrial galego, de Carlos de Francisco Mantiñán, Grao en Historia e A improvisación oral galega: o brindo ou loia como obxecto de estudo, de Alba María Rodríguez Díaz, Grao en Lingua e Literatura Galegas

Presentáronse tamén 34 traballos de fin de mestrado, a terceira das modalidades: 3 en Artes e Humanidades, 2 en Ciencias, 3 en Ciencias da Saúde, 23 en Ciencias Sociais e Xurídicas e 3 en Enxeñaría e Arquitectura. Os correspondentes cinco premios, dotados con 500 euros e diploma, foron para:

 • Área de Enxeñaría. Control dimensional mediante correlación dixital de imaxes do ensaio de tracción paralela á fibra en madeira, de Katia Estalote Lago, do Mestrado de Enxeñaría Agronómica 
 • Área de CC. Sociais e Xurídicas (ex aequo): Aproximación creativa ao ensino do vocabulario na clase de inglés de Secundaria: reflexións teóricas e proposta de actividades lúdicas, de Mercedes Martínez Lorenzo, do Mestrado en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatorio, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas; Avaliación da competencia bilingüe en galego e castelán de alumnado galegofalante e castelán falante de 4º da ESO de Tamara Rial Montes, do Mestrado en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatorio, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, e Conflitos de contido ambiental: unha análise xeográfica de dous casos en Galicia, de Diego Cidrás Fernández, do Mestrado en Planificación e Xestión do Desenvolvemento Territorial
 • Área de Ciencias. Optimización baixo incerteza en redes de gas, de Ana Belén Buíde Carballosa, do Mestrado en Técnicas Estatísticas
 • Área de Ciencias da Saúde. Relación da produción de vocabulario coa complexidade gramatical, de Cristina Núñez Ouzande, do Mestrado en Estudos Avanzados sobre a linguaxe, a comunicación e as súas patoloxías
 • Área de Arte e Humanidades. Literatura galega e poscolonialidade: a obra de Xosé Luís Méndez Ferrín, de Claudia Mariño Gómez, do Mestrado en Estudos da Literatura e da Cultura

Na modalidade de traballos académicos presentáronse só doce propostas. O xurado reuniuse o 28 de setembro para a avaliación final dos traballos académicos, segundo a súa clasificación nas cinco grandes áreas. Resultaron gañadores/as dos cinco premios de 150 euros e diploma:

 • Área de CC. da Saúde: Diálise peritoneal e hemodiálise, de Alba Ben García (Grao en Enfermaría, 3º curso)
 • Área de Ciencias: As matemáticas do que somos, de Carlos Fernéndez Leira (Grao en Física, 4º curso)
 • Área de Enxeñaría: Deserto
 • Área de Humanidades: Lingua e clase nas telenovelas: a dobraxe galega de “Pasión de Gavilanes”, de Lidia Gómez Martínez (Grao en Filoloxía Galega, 3º curso)
 • Área de CC. Sociais e Xurídicas: Crecemento económico e medio ambiente, de Fernando Riveiro Formoso (Grao en Economía, 4º curso)

Mércores, 08 de novembro de 2017