Novas recentes

Mostra @ youtubeir@ que levas dentro!

Luns, 18 de decembro de 2017

Linguas de perfil

Luns, 18 de decembro de 2017

And the winners are...

Xoves, 30 de novembro de 2017

Cinco anos de bUSCatermos: algúns datos e un balance

Mércores, 08 de novembro de 2017

Novembro, mes de "xornadas"

Mércores, 08 de novembro de 2017

Resoltos os XIII Premios á calidade lingüística

Mércores, 08 de novembro de 2017

[Máis novas]

Os idiomas nas teses de 2016

«Terciarización e servicialización na innovación do sector agrario. Factores impulsores e efectos na sustentabilidade da gandería e da viticultura en Galicia» foi unha das 55 teses de doutoramento que se defenderon utilizando o galego o pasado 2016 na nosa Universidade. Delas, 49 redactáronse unicamente en galego, cinco incorporárono como lingua principal e o resto, como lingua secundaria.

O departamento onde se presentaron máis teses en galego foi Filoloxía Galega (9), seguido de Ciencias da Comunicación (8); tamén se presentaron na Escola de Doutoramento Internacional e noutros 17 departamentos, algúns con escaso uso do galego na docencia como Fisioloxía, Química Orgánica, Produción Vexetal ou Anatomía Patolóxica.

Porén, o dato máis salientable é que o castelán segue sendo a lingua predominante nos traballos con que se lles pon o ramo aos estudos de doutoramento: das 427 teses lidas o pasado ano, 253'5 realizáronse total ou parcialmente neste idioma (o 59%). O inglés é segundo idioma máis utilizado, no 20% das teses. Ao seu lado, a utilización doutras linguas como o galego (13%) ou o portugués (7%), resulta moito máis discreta, por non falar do alemán ou o italiano, cun 1%.

Na Escola de Doutoramento Internacional foi onde máis teses en inglés como idioma principal se leron (34), seguido do Departamento de Electrónica e Computación (6) e Física de Partículas (4). A lingua de Shakespeare utilizous noutros trinta departamentos de todas as áreas.

Se estudamos a evolución do uso dos idiomas dende o ano en que comezou o programa de axudas ao emprego do galego nos traballos de investigación iniciais, 1994, percíbese unha pequena progresiva diminución do uso do castelán a prol da utilización do galego, do portugués e, especialmente, do inglés. En relación ao inglés, cómpre salientar que deste último idioma só temos datos desagregados dende 2009 e que a tendencia é á alza, ascendendo posicións ano a ano.

evolucionteses2016

A utilización da lingua galega nestes traballos, do cal temos datos dende 1990, presenta numerosos  altibaixos; dende 2000 móvese entre o 7% e o 15%. Máis importante aínda é que o cruzamento de datos de solicitantes de axudas á realización de teses de doutoramento en galego dende 1994 e de utilización da nosa lingua na docencia por parte destes mesmos profesores e profesoras, revela un grao de fidelización moi elevado ao uso do galego.

galegoteses2016

Malia os doutorandos e doutorandas contaren con axudas que incentivan o uso do galego por parte da USC, o certo é que só 24 das 44 teses defendidas en 2016 que tiñan dereito á axuda do SNL (redactadas exclusivamente na nosa lingua e fóra do Departamento de Filoloxía Galega) solicitaron as subvencións de ata 400 euros ou o correspondente asesoramento lingüístico e terminolóxico.

 axudasteses2016

 

 

Venres, 31 de marzo de 2017